Om SocioBlogCast

SocioBlogCast er en catchy forkortelse for Sociologi, Blog og Podcast.

Sociologi

Jeg blev cand.scient.soc ved Københavns Universitet i 2017. Foruden generelt arbejde med sociologiske teorier og metoder har jeg bl.a. beskæftiget mig fagligt med humor, massen som socialt fænomen, terrorisme, seksualitet, konflikt og risikoadfærd. Med både blog og podcast prøver jeg at udvide min personlige og faglige horisont med sociologiens redskaber til analyse og forståelse (på et knapt så højt niveau som på universitetet).

Blog

Bloggen går ganske simpelt ud på at være interesseret i og opsøge andre livsverdener, som man ikke kender og/eller ikke forstår. Jeg har til at starte med valgt at fokusere på erhverv og fællesskaber.

Podcast

Podcasten Diabat er en sammentrækning af ordene “dialog” og “debat”. Som med bloggen handler det om at udforske andres livsverdener, men her med udgangspunkt i debatten: to (eller flere) mennesker, som er uenige om et emne, mødes – ikke som sådan for at diskutere emnet, men for at få en bedre forståelse for, hvad de er enige/uenige om og hvorfor. Det umiddelbare mål er at skabe klarhed om et givent emne. Det ambitiøse mål er at udvikle debatdiskursen i Danmark (og verden), så debatter ikke er konkurrencer, man skal vinde, men dialoger, hvor man har respekt for forskelligheder og giver plads til nuancer.